LATAR BELAKANG

Previous
Next

PENGENALAN

MAAHAD TAHFIZ AL MUQRI (MTAM) telah ditubuhkan pada tahun November 1999 dengan tujuan untuk mendidik serta menyerap nilai-nilai Islam disanubari anak-anak di sekitar kawasan ini.

Kami percaya, anak-anak yang diberi perhatian yang lebih, walau diperingkat mana sekalipun mereka berada akan dapat menerima ilmu yang diajar dengan lebih sempurna dan mampu mengamalkannya di dalam kehidupan mereka dan mampu mempengaruhi masyarakat sekitarnya.

Memandangkan keperluan agama sangat penting untuk pertumbuhan jiwa anak-anak yang baik dan bermoral. Maka kami rasa terpanggil untuk mengisi kekosongan sekolah tahfiz dan agama di kawasan ini bagi memenuhi hasrat penduduk sekitar yang inginkan anak-anak mereka membesar dengan jiwa raga.

Maahad Tahfiz Al Muqri ini berhasrat untuk menyediakan satu sistem pendidikan tahfiz al Quran dan Ulumiah yang mana jangka waktunya sekitar lima tahun untuk menjadi seorang hufaz yang jiwa mereka dibentuk berdasarkan tauhid disamping membina insan yang beriman, berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia melalui proses pembelajaran yang seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan.

0
November Tahun Penubuhan
Gambar Maahad Tahun 2000

MATLAMAT

Maahad Tahfiz Al Muqri akan dapat memberi kemudahan kepada ibubapa yang bekerja untuk mengajar anak-anak mereka dengan ilmu agama dan akan cuba membimbing pelajar ke arah insan yang berilmu dan berkualiti.

Gambar Maahad Tahun 2000

TUJUAN

Memandangkan keperluan agama amat penting bagi pertumbuhan Ilmu Aqidah bagi anak-anak penduduk di kampung ini maka amatlah penting diadakan tempat pembelajaran yang khusus.

Mengembangkan potensi murid dari segi intelek, rohani dan jasmani sesuai dengan perkembangan murid-murid.

Memahami dan mengamalkan nilai-nilai murni melalui penghayatan konsep iman, akhlak, tatabudi, dan perilaku berteraskan Islam.

Menyedari dan mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah dan berusaha mengislahkan keadaan di sekeliling sesuai dengan peringkat umur murid.

Memupuk jiwa murid-murid suka menghafaz al Quran.

Mengadakan perkhidmatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualiti untuk masyarakat setempat.

Mendidik anak-anak sebagai bekalan awal ilmu dunia dan akhirat.

Menyediakan dan mewujudkan generasi Islam yang berpengetahuan dalam menangani masalah sosial yang semakin ketara.

Dapat mengatasi masalah ibu bapa terutama kos persekolahan yang meningkat dari masa ke semasa.

Melahirkan generasi Islam yang mampu bersaing di dalam arus kemajuan negara yang berorentasikan pengetahuan agama.

SEJARAH RINGKAS PENUBUHAN

Maahad Tahfiz Al Muqri mula beroperasi pada 1 Januari 2000 oleh Ustaz Mohd Shaari bin Husin (Pengerusi), Ustaz Mohd Daruzaman bin Abd Rahim (Mudir) dan beberapa ahli yang terlibat.

0
Januari Mula Beroperasi
Ustaz Mohd Shaari bin Husin
Ustaz Mohd Daruzaman bin Abd Rahim

Maahad ini terletak di alamat Lot 12 Kampung Kuala Sungai Baru Batu 13 47100 Puchong Selangor. Proses pembangunan dan kewangan sekolah adalah melalui sumbangan orang ramai.

KAMPUNG KUALA SUNGAI BARU adalah kampung yang terletak di dalam kawasan Puchong berhampiran dengan Bandar Shah Alam yang mana majoriti penduduknya adalah beragama Islam.

Memandangkan kawasannya yang berhampiran dengan Bandar, maka anak-anak belia sangat terdedah dengan budaya Bandar yang kebanyakannya membawa kepada keruntuhan moral. Memikirkan hal yang tersebut, maka Maahad Tahfiz Al Muqri ditubuhkan sebagai pemangkin kepada kerosakan moral anak-anak di samping cuba membawa anak-anak ke dalam dunia Huffaz.

Pelajar MTAM

MAAHAD TAHFIZ AL MUQRI (MTAM) juga berperanan sebagai pembimbing anak-anak ke arah menghayati dan mengamalkan agama Islam yang syumul. Di tanah wakaf yang seluas ¾ ekar, MTAM akan cuba membimbing anak-anak yang cintakan al Quran dan ilmu agama agar mendalami ilmu-ilmu tersebut sehingga benar-benar menjadi seorang huffaz yang mahir. 

Dengan sokongan berbagai pihak, diharap usaha murni ini akan menjadi kenyataan demi meninggikan lagi ilmu-ilmu agama di mata masyarakat.

PENUTUP

Dengan tertubuhnya Maahad Tahfiz Al Muqri di Kampung Kuala Sungai Baru ini akan menjadi satu sekolah yang memberi pilihan kepada ibubapa di daerah Puchong dan di kawasan yang berdekatan dengan Puchong. Diharap juga MTAM ini bakal melahirkan barisan Ulama’ yang A’milin yang mampu menyerlah di tengah kehidupan masyarakat.

Apa yang penting dan menjadi harapan kami, semoga generasi akan datang akan menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. InsyaAllah.

SIJIL PENDAFTARAN